Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mechanical and thermal transport in nanoporous graphene-like BC6N Tải xuống Tải xuống PDF