Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tai bồ (Platax teira) giai đoạn giống Tải xuống Tải xuống PDF