Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp tách thịt và chế độ làm lạnh đến chất lượng hàu thịt (Crassostrea gigas) bảo quản lạnh Tải xuống Tải xuống PDF