Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa nhận dạng bệnh trên tôm sú Tải xuống Tải xuống PDF