Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của độ mặn lên kết quả ương cá khế vằn (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) giai đoạn giống Tải xuống Tải xuống PDF