Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của mật độ và độ sâu mương đến hiệu quả nuôi tôm trong mô hình tôm sú – khóm tại Gò Quao – Kiên Giang Tải xuống Tải xuống PDF