Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực trạng và hiệu quả sản xuất của nghề lưới mành tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận Tải xuống Tải xuống PDF