Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của độ cứng nước lên một số chỉ tiêu sinh sản của cá rô đồng (Anabas testudineus Bloch, 1792) Tải xuống Tải xuống PDF