Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá hiệu quả của astaxanthin từ copepoda trong việc tăng cường màu sắc ở cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris) Tải xuống Tải xuống PDF