Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân lập và định danh vi khuẩn từ vỏ tôm lột xác có khả năng cắt mạch chitosan Tải xuống Tải xuống PDF