##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cắt mạch chitosan bằng tác nhân sinh học đặc biệt là sử dụng vi khuẩn đang ngày càng được quan tâm vì tính an toàn và thân thiện với môi trường. Bài báo này trình bày kết quả phân lập và định danh một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chitosan từ vỏ lột tôm xác. Kết quả phân lập thu được 18 chủng vi khuẩn, trong số đó 3 chủng S3.3V; S4.2T; S5.2V có khả năng cắt mạch chitosan mạnh. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA ã xác định S3.3V, S4.2T và S5.2V lần lượt là Shewanella chilikensis (tỷ lệ tương đồng 100%), Sphingobacterium mizutaii (tỷ lệ tương đồng 99%) và Macrococcus armenti (tỷ lệ tương đồng 100%).


Từ khoá: Cắt mạch chitosan, chitosan phân tử lượng thấp, vỏ tôm lột xác

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản