Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tối ưu hóa điều kiện chiết polyphenol từ bã trái nhàu Tải xuống Tải xuống PDF