Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng mối tương quan giữa lượng phát thải bồ hóng và áp suất phun nhiên liệu của động cơ diesel tàu cá Tải xuống Tải xuống PDF