##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Động cơ diesel dùng làm máy chính của tàu đánh cá thường phải kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trước khi tàu đánh bắt xa bờ để bảo đảm an toàn và hiệu quả khi hoạt động trên biển dài ngày. Trong đó, vòi phun được tháo để cân chỉnh áp suất phun nhiên liệu về giá trị tiêu chuẩn để các chỉ tiêu công tác của động cơ đạt yêu cầu. Một trong các thông số có thể giúp đánh giá sự suy giảm áp suất phun trong quá trình động cơ làm việc là lượng phát thải bồ hóng, thông qua nó có thể đánh giá tình trạng vòi phun nhiên liệu, góp phần đề ra giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp, hạn chế thời gian và kinh phí. Bài báo này trình bày nội dung nghiên cứu mô phỏng đối với động cơ Yanmar 4CHE của tàu cá bằng phần mềm AVL-Boost. Kết quả cho thấy khi áp suất phun nhiên liệu suy giảm 5-10% so với tiêu chuẩn, phát thải bồ hóng tăng trên 20%.


Từ khóa: động cơ diesel, tàu cá, bồ hóng, áp suất phun, AVL-Boost

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Mai Đức Nghĩa

Khoa Kỹ thuật Hàng không, Trường Sĩ quan Không quân

Hồ Đức Tuấn

Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Nha Trang