Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thu nhận và tính chất của collagen dạng vảy và dịch collagen thủy phân dịch thủy phân collagen từ vảy cá chẽm (Lates calcarifer) Tải xuống Tải xuống PDF