##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Collagen được sử dụng rộng rãi trong các ngành y dược, thực phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên các nghiên cứu đã công bố chủ yếu chỉ tập trung vào thu nhận collagen dạng dịch thủy phân. Nghiên cứu này trình bày một quy trình mới thu nhận collagen dạng vảy, trước khi thủy phân thu dạng dịch từ vảy cá chẽm (Lates calcarifer). Kết quả phân tích cho thấy collagen dạng vảy có độ tinh sạch cao (hàm lượng khoáng < 1%). Phân tích phổ hồng ngoại các nhóm chức trong phân tử collagen không thay đổi sau quá trình thủy phân. Phân tích SDS-page đối với dịch thủy phân cho thấy trọng lượng phân tử của collagen thủy phân có khối lượng phân tử thấp (khoảng 10 kDa). Ngoài ra, phân tích thành phần collagen thủy phân cũng khẳng định sản phẩm có độ tinh khiết cao và chứa 17 acid amin. Từ những kết quả thu được ban đầu của nghiên cứu này cho thấy tiềm năng thu nhận collagen dạng vảy và dịch thủy phân có chất lượng tốt từ vảy cá chẽm nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm và y dược.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Phan Thị Phượng

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha Trang

Trang Sĩ Trung

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Văn Hòa

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang