Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh Symbiodinium microadriaticum và độ mặn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) Tải xuống Tải xuống PDF