Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của các loại kích dục tố lên sinh sản của cá đục bạc (Sillago sihama Forsskål, 1775) Tải xuống Tải xuống PDF