Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của độ cứng đến một số chỉ tiêu sinh sản của cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Tải xuống Tải xuống PDF