Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiện trạng nghề nuôi tôm sú Penaeus monodon (Fabricius, 1798) trong mương khóm Ananas comosus tại Gò Quao – Kiên Giang và ảnh hưởng của mật độ nuôi đến hiệu quả nuôi tôm của mô hình Tải xuống Tải xuống PDF