Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu xác định nồng độ muối ăn và sodium tripolyphosphate thích hợp cho quá trình chế biến sản phẩm cá chim vây vàng một nắng Tải xuống Tải xuống PDF