Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chế biến sản phẩm cá rô phi phi lê tẩm gia vị ăn liền Tải xuống Tải xuống PDF