##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cá rô phi phi lê được khử tanh trong dung dịch hỗn hợp: nước muối 3%+giấm gạo 0,3%; nước muối 3%; nước muối 3%+gừng 0,5%. Mẫu khử tanh tốt nhất được tẩm gia vị theo 4 công thức: đường 8%, hạt nêm 0,5%, bột ớt 6%, tiêu 2%, gừng 3%, tỏi 7%, tỷ lệ muối lần lượt: 4% (CT1), 3% (CT2), 2% (CT3), 1% (CT4)). Mẫu tẩm gia vị tốt nhất, được sấy sơ bộ bằng phương pháp sấy bức xạ hồng ngoại – bơm nhiệt theo 4 chế độ:  nhiệt độ 50℃; tốc độ gió: 1,5m/s; năng suất bức xạ: 129,4 w/m2, thời gian sấy lần lượt là 120 phút (CĐ1), 150 phút (CĐ2), 180 phút (CĐ3) và 210 phút (CĐ4). Mẫu sấy sơ bộ tốt nhất được làm chín theo 4 phương pháp: chiên ngập dầu, vi sóng (microwave), chiên không dầu, và nướng hồng ngoại. Kết quả cho thấy cá được khử tanh bằng dung dịch muối 3%; tẩm hỗn hợp gia vị: muối 1%, đường 8%, hạt nêm 0,5%, bột ớt 6%, tiêu 2%, gừng 3%, tỏi 7%; sấy sơ bộ ở 50℃/180 phút, tốc độ gió 1,5 m/s, năng suất bức xạ: 129,4 w/m2; làm chín bằng lò nướng hồng ngoại (lần 1: 50ºC/5 phút, lần 2: 125ºC/10 phút) cho chất lượng sản phẩm tốt nhất. Kết quả đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm đạt loại tốt theo TCVN 3215-79, các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý đạt yêu cầu theo TCVN 6175-1:2017.


Từ khóa: rô phi phi lê, khử tanh, tẩm gia vị, sấy hồng ngoại

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Đặng Thị Thu Hương*

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Kim Loan

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Thu Sinh

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Công Vôn

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang