Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác hải sản tại Trường Đại học Nha Trang Tải xuống Tải xuống PDF