Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thử nghiệm nuôi kết hợp cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacépède, 1801) và hải sâm cát (Holothuria scabra Jaeger, 1833) trong ao Tải xuống Tải xuống PDF