##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Nghiên cứu thử nghiệm nuôi kết hợp cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacépède, 1801) và hải sâm cát (Holothuria scabra Jaeger, 1833) được thực hiện trong ao với diện tích 500m2/ao tại Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Trung, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tỷ lệ nuôi kết hợp cá chim vây vàng: hải sâm cát là 1:1, mật độ thả cá 2con/m2, hải sâm 2con/m2. Trong quá trình nuôi thử nghiệm, cho cá chim vây vàng ăn thức ăn tổng hợp dành cho cá biển có hàm lượng protein từ 43 – 55% (tính theo chất khô). Sau 6 tháng nuôi, cá chim vây vàng từ cỡ giống 2,5g/con đã đạt khối lượng trung bình 272,2 ± 5,6g/con, tỷ lệ sống 85,85 ± 4,47%; hải sâm cát đã tăng khối lượng từ 5,5g/con lên 301,9 ± 5,6g/con, tỷ lệ sống 93,15 ± 5,02%. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi kết hợp cá chim vây vàng với hải sâm cát trong ao nhằm góp phần tăng hiệu quả kinh tế và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Mai Như Thủy

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Phạm Thị Khanh

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Quảng Đại Thanh Phương

Sinh viên - Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Đình Quang Duy

Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III