Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chọn lọc của lưới rê với kích thước mắt lưới tối thiểu được phép sử dụng để đánh bắt cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) Tải xuống Tải xuống PDF