##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp của Holt (1963) để xác định khả năng chọn lọc theo chiều dài cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) đánh bắt bởi 5 mẫu lưới rê với kích thước mắt lưới khác nhau. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022 tại vùng biển ven bờ của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An. Quá trình thử nghiệm đã sử dụng 5 mẫu lưới với kích thước mắt lưới gồm 45, 50, 55, 60 và 65 mm. Nghiên cứu đã thu số liệu của 120 mẻ lưới với tổng số 1.789 cá thể cá mòi cờ hoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiều dài toàn thân khai thác tối ưu của cá mòi cờ hoa lần lượt là 135,4; 150,4; 165,5; 180,5; 195,5 mm và chiều dài đến chẽ vây đuôi tối ưu là 112,9; 125,5; 138,0; 150,6 và 163,1 mm tương ứng với kích thước mắt lưới 45, 50, 55, 60 và 65 mm. Hệ số chọn lọc chung theo chiều dài toàn thân là 3,0 và chiều dài đến chẽ vây đuôi là 2,5. Kích thước mắt lưới tối thiểu từ 67 mm được xem là phù hợp để đánh bắt cá mòi cờ hoa với chiều dài toàn thân 200 mm tại vùng biển nghiên cứu.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Trọng Lương

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Phạm Khánh Thụy Anh

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang