Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh của kết cấu hầm bảo quản sử dụng vật liệu polystyro foam trên tàu cá vỏ gỗ Tải xuống Tải xuống PDF