##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Bài báo đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết thông qua vận dụng các bài toán truyền nhiệt để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến các hầm bảo quản cá trên các tàu cá vỏ gỗ hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã tính được giá trị tổn thất nhiệt của một hầm bảo quản thực tế của tàu cá vỏ gỗ lựa chọn; Tính tổn thất nhiệt của mô hình hầm bảo quản; Tìm ra được những nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng nhiệt độ của hầm bảo quản; Đưa ra những kết luận có tính chất giải pháp cải tiến các hầm bảo quản hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả bảo quản thủy sản sau đánh bắt.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Đình Khương

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang

Phạm Thanh Nhựt

Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang

Đỗ Văn Dũng

Công ty DTECCO Việt Nam

Nguyễn Vũ Xuân Thì

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM

Nguyễn Văn Giang

Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa