Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chọn giống nâng cao sinh trưởng tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thế hệ G8 Tải xuống Tải xuống PDF