Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ước tính trữ lượng tức thời nguồn lợi hải sản tầng đáy bằng phương pháp diện tích cho vùng biển Ninh Thuận Tải xuống Tải xuống PDF