Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá tiềm năng probiotic của vi khuẩn phân lập từ hệ tiêu hóa của hàu Thái Bình Dương Crassotrea Gigas nuôi tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF