Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh và mật độ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, thời gian phát triển phôi, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống cá gáy bột 5 ngày tuổi (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802) Tải xuống Tải xuống PDF