Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Ninh Thuận Tải xuống Tải xuống PDF