Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) giai đoạn sống đáy Tải xuống Tải xuống PDF