Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của màu bể nuôi lên màu sắc da và hàm lượng carotenoid tích lũy ở cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) Tải xuống Tải xuống PDF