##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu này nhằm xác định màu bể thích hợp để cải thiện màu sắc của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris. Cá giống (3,30 cm và 0,65 g/con) được nuôi trong các bể kính có dán giấy decal với 6 màu sắc khác nhau gồm trắng, trong, cam, xanh, tím và đen. Cá được nuôi trong hệ thống bể lọc sinh học tuần hoàn (60 lít/bể) với mật độ 15 con/bể. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với ba lần lặp trong thời gian 60 ngày. Kết quả cho thấy màu bể có ảnh hưởng đến các thông số đánh giá màu sắc (Lab, LCh) và hàm lượng carotenoids tích lũy trong cơ thể cá khoang cổ nemo. Cá được nuôi trong các bể màu xanh, trong và trắng thể hiện màu sắc vượt trội hơn so với cá được nuôi trong các bể màu cam, tím và đen (P < 0,05). Tuy nhiên, vì màu cam - đỏ (chỉ số a*) là quan trọng nhất trong việc đánh giá chất lượng màu sắc của cá khoang cổ nemo thương mại nên bể màu xanh hoặc trong được xác định là phù hợp nhất cho nuôi loài này. Những phát hiện này nhấn mạnh vai trò của màu sắc bể trong quá trình nuôi cá khoang cổ nemo, và bể màu xanh và trong được khuyến nghị là lựa chọn tối ưu để tăng cường màu sắc rực rỡ của loài cá cảnh biển này.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Trần Văn Dũng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Hữu Khang

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Lương Thị Hậu

Trung tâm Thí Nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha Trang

Hứa Thái Nhân

Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

Phạm Quốc Hùng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang