Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thuần dưỡng cá tỳ bà bướm beo (Sewellia elongate) để bảo tồn chuyển vị tại thành phố Hồ Chí Minh Tải xuống Tải xuống PDF