##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Tỳ bà bướm beo (Sewellia elongate) là loài cá cảnh nước ngọt đang được khai thác từ tự nhiên để phục vụ nhu cầu nuôi cảnh trong nước và xuất khẩu. Do cá được khai thác chủ yếu ngoài tự nhiên chưa qua quá trình thuần dưỡng nên tỷ lệ sống trong nuôi nhân tạo còn thấp. Nghiên cứu thực hiện nhằm thuần dưỡng cá tỳ bà bướm beo (S. elongate) được thu thập ở tỉnh Bình Định sống thích hợp trong điều kiện nuôi nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm: (1) Nghiên cứu thay đổi sinh cảnh (2) Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ nước (3) Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên cá tỳ bà bướm beo. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần, cá được nuôi trong bể kính kích thước 1,2 x 0,5 x 0,5 m. Thi gian thí nghim là 60 ngày. Kết quả nghiên cứu ghi nhận: Cá hoàn toàn thích nghi trong môi trường nhân tạo với điều kiện nhiệt độ nước từ 22 – 24oC, cá sử dụng thức ăn viên, bể trồng cây thủy sinh hoặc bố trí các gốc lũa. Tỉ lệ sống cá sau thuần dưỡng từ 75 – 87%. Cá có màu sắc đẹp, các hoa văn rõ nét giống màu sắc cá ngoài tự nhiên.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Kim Liên

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Thúy

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Ngô Khánh Duy

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Trương Thị Thúy Hằng

Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh