Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sự thành thục sinh sản của cá ong bầu (Rhynchopetaltes oxyrhynchus Temminck & Schlegel, 1842) trong ao nuôi lót bạt Tải xuống Tải xuống PDF