Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả khảo sát hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang Tải xuống Tải xuống PDF