Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế, chế tạo máy CMM (Coordinates Measuring Machine) đo thông số hình học chân vịt tàu thủy Tải xuống Tải xuống PDF