##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thực hiện đo và kiểm tra thông số hình học chân vịt là yêu cầu bắt buộc của các tổ chức đăng kiểm trước khi lắp đặt chân vịt lên tàu. Hiện nay có nhiều phương pháp và thiết bị chuyên dùng để đo và kiểm tra thông số hình học chân vịt tàu thủy, ứng với mỗi loại đều có chức năng và giá thành khác nhau. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo CMM dùng đo thông số hình học chân vịt tàu cá bao gồm: bước xoắn, biên dạng cánh, tỉ số mặt đĩa, đường kính chân vịt. Ứng dụng thiết bị này để đo thực tế cho chân vịt tàu cá, cũng như đánh giá một số yếu tố về độ bền, độ chính xác của thiết bị.


Từ khóa: Chân vịt tàu thủy; máy CMM; thông số hình học; tàu cá

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Huỳnh Lê Hồng Thái*

Khoa Kỹ thuật Giao Thông, Trường Đại học Nha Trang

Trần Đình Tứ

Khoa Kỹ thuật Giao Thông, Trường Đại học Nha Trang

Đỗ Xuân Lộc

Học viên cao học, Trường Đại học Nha Trang