Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nhân giống san hô Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821) trên các giá thể khác nhau trong hệ thống tuần hoàn Tải xuống Tải xuống PDF