##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Việc nhân giống san hô sẽ làm giảm khai thác san hô ngoài tự nhiên, phục hồi các rạn san hô, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như cung cấp nguồn san hô thí nghiệm cho các nghiên cứu. Trong thí nghiệm này, san hô Euphyllia glabrescens được nhân giống bằng phương pháp tách mảnh và gắn trên 3 giá thể khác nhau bao gồm: san hô chết, gạch nung và xi măng trắng. Các mảnh san hô mới tách được đặt trong hệ thống bể tuần hoàn, ánh sáng bằng đèn led Illumagic X có cường độ chiếu sáng từ 9.0000K-20.0000K, nhiệt độ dao động từ 26-270C. Từ ngày 1 đến ngày 7 không cho san hô ăn, sau 7 ngày sử dụng thức ăn công nghiệp (SPS coral food) cho ăn hàng ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác nhau về tỷ lệ sống của san hô, trong đó tỷ lệ sống của san hô cấy trên giá thể san hô cho tỷ lệ sống cao nhất 73,33 ± 1,76%; tiếp đến là xi măng trắng 55,33 ± 2,44%)và cuối cùng là chân đế gạch nung 54,67 ± 2,73%. Tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) có sự sai khác giữa các nghiệm thức (p<0,05). San hô phân mảnh được gắn trên đế san hô chết có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với hai nghiệm thức chân đế gạch nung và chân đế xi măng trắng trong điều kiện thí nghiệm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử Tác giả

Phạm Thị Anh

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang