TỔNG BIÊN TẬP

TS. Trần Doãn Hùng

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

TS. Vũ Kế Nghiệp

BAN BIÊN TẬP

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Augustine Arukwe - Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

PGS. TS. Vũ Ngọc Bội - Trường Đại học Nha Trang

TS. Phan Thị Dung - Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Hữu Dũng - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng - Trường ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG Tp. HCM

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nông Văn Hải - Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

PGS. TS. Lê Văn Hảo - Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Thị Hiển - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Hoàng Đình Hòa - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM

PGS. TS. Lê Minh Hoàng - Trường Đại học Nha Trang

TS. Hoàng Hoa Hồng - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Lại Văn Hùng - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm - Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

GS. TS. Yew-Hu Chien - National Taiwan Ocean University, Taiwan

PGS. TS. Lê Phước Lượng - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Đình Mão - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Mai Thị Tuyết Nga - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Hữu Ninh - Viện Nghiên cứu NTTS I - Bộ NNPTNT

PGS. TS. Mai Thanh Phong - Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG Tp. HCM

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Đại học Cần Thơ

PGS. TS. Trần Gia Thái - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Trương Bá Thanh - Đại học Đà Nẵng

PGS. TS. Phạm Hùng Thắng - Trường Đại học Nha Trang

TS. Khổng Trung Thắng - Trường Đại học Nha Trang

TS. Hoàng Văn Tính - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Toshiaki Ohshima - Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan

PGS. TS. Trang Sĩ Trung - Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Vinh - Trường Đại học Nha Trang

BAN THƯ KÝ

Trần Nhật Tân

TS. Nguyễn Thị Ngân