18

Số tạp chí đã xuất bản

111

Số bài báo đã xuất bản

8932

Lượt truy cập

1611

Lượt tải về

Số hiện tại

S. 02 (2023): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản Số 2 năm 2023

Đã Xuất bản: 30-06-2023

Khoa học công nghệ thủy sản

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản ISSN: 1859 - 2252 (được Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép xuất bản ngày 10/4/2003 tại quyết định số 112/GP-BVHTT) là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Nha Trang, xuất bản 4 số/năm với ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được phát hành rộng rãi và miễn phí. Tạp chí được phát hành trên toàn quốc: doanh nghiệp trong ngành thủy sản, kinh tế biển, các sở khoa học - công nghệ trên toàn quốc, các trường đại học, viện nghiên cứu trong khối nông - lâm - ngư…và một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu nước ngoài.

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí:

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển thủy sản.

- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thủy sản nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy của nhà Trường;

- Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học về thủy sản ở trong và ngoài nước;

Với mong muốn thực sự trở thành diễn đàn của những người hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực thuỷ sản, Ban biên tập Tạp chí rất mong muốn nhận được sự cộng tác, trao đổi học thuật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực: kết quả nghiên cứu, thông tin nghề nghiệp, quảng bá giới thiệu hình ảnh, sản phẩm…trên Tạp chí.

Các bài báo đăng trên Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hàng năm.

Năm 2023 Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình (theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2023) ở các chuyên ngành:

HĐGS ngành, liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản: 1,0 điểm

HĐGS ngành, liên ngành Cơ khí – Động lực: 0,5 điểm

HĐGS ngành, liên ngành Giao thông vận tải: 0,25 điểm

HĐGS ngành, liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 0,5 điểm

HĐGS ngành, liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp: 0,5 điểm

HĐGS ngành, liên ngành Sinh học: 0,5 điểm