##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đo rung siêu âm và phát triển cảm biến rung siêu âm có tác động đáng kể đến phát hiện mô hình dưới bước, hỗ trợ tốt cho việc khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Các thuật toán xử lý tín hiệu số tiên tiến cải thiện các phép đo dịch chuyển cơ học bằng cách sử dụng giao thoa kế đo dịch chuyển nhỏ ở mức pi cô mét và ở tốc độ siêu âm trong thời gian thực. Trong những năm gần đây, việc phát triển các thuật toán kỹ thuật số và sử dụng phần mềm vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm (SDR) có chi phí thấp áp đang dụng cho các hệ thống truyền thông và các hệ thống có mục đích chung khác với các giải pháp linh hoạt là rất cần thiết trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại. Cụ thể, SDR có thể phù hợp với các phép đo thay đổi pha theo thời gian thực với các tín hiệu giao thoa có tần số chập MHz trong giao thoa kế hai tần số (heterodyne). Bài báo trình bày sự kết hợp giao thoa kế hai tần số và máy đo pha SDR trong thời gian thực có khả năng đo rung tốc độ cao của thiết bị rung siêu âm. Một giao thoa kế đường truyền kép (double-pas interferometer) được triển khai để tạo ra các tín hiệu giao thoa được mô đun pha dạng sóng sin liên quan đến sự dịch chuyển rung siêu âm dạng sóng sin của dao công cụ và sự mô đun pha được tính bằng thuật toán điều chế hai pha cùng tần số nhưng lệch pha nhau 90 độ (quadrature modulation) của máy đo pha. Kết quả đo cho thấy hệ thống đo phát hiện quỹ đạo dao động sóng hình sin do máy rung của dụng cụ cắt tạo ra ở tần số 20 kHz và biên độ ~460 nm. Nguyên lý của hệ thống đo lường, thiết bị đo, thí nghiệm và kết quả được thảo luận trong bài báo.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Văn Đảm

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Nguyễn Thế Tài

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Nguyễn Thành Đông

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Vũ Thanh Tùng

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Hoàng Hồng Hải

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Vũ Thắng Toàn

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Mai

School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam