S. 03 (2023): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

DOI: https://doi.org/10.53818/jfst.03.2023

Đã Xuất bản: 30-09-2023

Khoa học công nghệ thủy sản


Hiệu quả ứng dụng đèn đi-ốt phát quang (LED) cho nghề lưới chụp khai thác hải sản
Đỗ Văn Thành, Nguyễn Phi Toàn, Lương Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Sửa, Phạm Thị Hiền

Từ trang 003-012
Ảnh hưởng của màu bể nuôi lên màu sắc da và hàm lượng carotenoid tích lũy ở cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
Trần Văn Dũng, Nguyễn Hữu Khang, Lương Thị Hậu, Hứa Thái Nhân, Phạm Quốc Hùng

Từ trang 101-112
Nghiên cứu thuần dưỡng cá tỳ bà bướm beo (Sewellia elongate) để bảo tồn chuyển vị tại thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thanh Thúy, Ngô Khánh Duy, Trương Thị Thúy Hằng

Từ trang 131-140
Đo độ rung siêu âm sử dụng giao thoa kế hai tần số và máy đo pha SDR
Phạm Văn Đảm, Nguyễn Thế Tài, Nguyễn Thành Đông, Vũ Thanh Tùng, Hoàng Hồng Hải, Vũ Thắng Toàn, Nguyễn Thị Phương Mai

Từ trang 160-166